Parir al segle 21


Dilatació

Durant la dilatació, és important que la dona puga adoptar les postures que li resulten més confortables, ja que aquestes faciliten el pas del bebé per la pelvis. Se li han d'oferir mètodes per a alleujar el dolor, entre els quals hi ha alternatives no farmacològiques que contribueixen al procés natural. L'espai físic i l'actitud de les professionals han d'afavorir la comoditat, la intimitat, la dignitat i l'autonomia de la dona de part.