Parir al segle 21


cesàries a espanya

Quina és la taxa de cesàries als hospitals espanyols? Com ha evolucionat la taxa de cesàries en els últims anys? Espanya compleix les recomanacions de l'OMS pel que fa a la taxa de cesàries? Hi ha diferències quant a la taxa de cesàries entre els hospitals públics i privats?