Parir al segle 21


episiotomies a Espanya

Quina és la taxa d'episiotomies realitzades als hospitals espanyols?