Parir al segle 21


taxa de cesàries segons el municipi del part en ciutats

Un de cada quatre parts a Espanya és per cesària, amb dades actualitzades el 2018. És més probable que em facen una cesària en un hospital públic o en un de privat? La taxa mitjana de cesàries en hospitals privats és del 36,51%, pel 21,83% en hospitals públics.