Parir al segle 21


Naixement

La fase activa de part també s'anomena expulsió. En un part de baix risc, la dona ha de poder decidir la postura en què vol parir. També ha de poder espentar lliurement. Per a realitzar qualsevol intervenció, els professionals han d'obtindre el consentiment informat de la dona.