Parir al segle 21


Postpart

En el postpart immediat és important respectar el contacte pell amb pell del bebé amb la mare. Té molts beneficis per a ambdós: regula la temperatura i la respiració del bebé, contribueix al vincle afectiu i a l'inici de la lactància materna. També és el moment en què es fan les primeres cures del bebé, que es poden realitzar sense interrompre aquest contacte, si no hi ha una causa mèdica que l’impedisca.