Parir al segle 21


Tornada a casa

La mare necessita temps per a integrar la seua experiència durant el part, que pot tindre influència sobre la seua salut i la del bebé, i en la seua recuperació física i emocional. L'atenció primària ha d'assegurar un seguiment de la salut d'ambdós, i assessorar-la en qüestions com la lactància materna, o sobre l'opció elegida per la mare.